Shonan Bars and Restaurants

Shonan Restaurant and Bar Information
Kamakura
Noodles
Soba Gotoh Soba Gotoh


Kamakura
Chinese
RaiRai RaiRai


Kamakura
Noodles
Asanoya Asanoya


Kamakura
Japanese
Marusa Udon Marusa Udon


Kamakura
Noodles
Soba Yoshimura Soba Yoshimura


Kamakura
Noodles
Marugen Ramen Marugen Ramen


Kamakura
Noodles
Nakamura-an Nakamura-an


Kamakura
Noodles
Ramen HANABI Ramen HANABI


Kamakura
Noodles
Butatora Ramen Butatora Ramen


Kamakura
Sweets
Kazaguruma Ramen Kazaguruma Ramen


Kamakura
Noodles
Raitei Raitei


Kamakura
Noodles
Chiyojin No Image