Shonan Tourism

Shonan Tourism Info
Kamakura
Hotel
Hotel New Kamakura Hotel New Kamakura


Kamakura
Taxi
Keikyu Taxi No Image


Hiratsuka
Taxi
Oiwake Taxi No Image


Kamakura
Western Food
Garden House Garden House


Kamakura
Temple
Hase Temple Hase Temple


Kamakura
Taxi
Kamakura Taxi No Image


Fujisawa
Japanese
Piratizola Piratizola


Kamakura
Temple/Shrine/Church
Koutokuin Koutokuin


Fujisawa
Taxi
Shonan Taxi No Image


Hiratsuka
Taxi
Kounan Taxi No Image


Kamakura
Hotel
Ajisai Ajisai


Fujisawa
Japanese Inn
KKR-Zushi KKR-Zushi


Yokosuka
Taxi
Funakoshi Taxi No Image


Fujisawa
Hotel
Hotel Wing Hotel Wing


Fujisawa
Taxi
Waco Taxi No Image


Yokosuka
Hotel
Mercure Hotel Yokosuka Mercure Hotel Yokosuka


Fujisawa
Other
Katase Kaigan West Beach No Image


Kamakura
Hotel
Hotel Izumi Hotel Izumi


Kamakura
Hotel
Kamakura Prince Hotel Kamakura Prince Hotel


Fujisawa
Temple/Shrine/Church
Enoshima Shrine Enoshima Shrine


Fujisawa
Taxi
Fuji Taxi No Image


Kamakura
Temple/Shrine/Church
Enkakuji Enkakuji


Hiratsuka
Other
Shonan Chourai No Image


Fujisawa
Entertaiment Hall
Sunset Terrace Sunset Terrace


Fujisawa
Hotel
Capsule Hotel Shonan Capsule Hotel Shonan


Kamakura
Temple/Shrine/Church
kamakuraguu No Image

Sorry- in Japanese only.


Hiratsuka
Taxi
Fujimi Taxi No Image


Hiratsuka
Taxi
Hiratsuka Taxi No Image


Oiso
Japanese Inn
Oouchikan Oouchikan


Fujisawa
Taxi
MINAMI Taxi No Image


Fujisawa
Hotel
Grand Hotel SHONAN Grand Hotel SHONAN

Sorry- in Japanese only.


Kamakura
Hotel
Kamakura Park Hotel Kamakura Park Hotel


Zushi
Shrines
Kamejin No Image


Kamakura
Taxi
Green Hire Taxi No Image


Chigasaki
Taxi
Samukawa Daiichi Taxi No Image


Fujisawa
Hotel
Hotel Resol Fujisawa Hotel Resol Fujisawa


Fujisawa
Other
Shonandai Station Shonandai Station


Chigasaki
Taxi
Kanachu Sagami Taxi No Image


Kamakura
Temple/Shrine/Church
kenchouzi No Image


Chigasaki
Hotel
Toyoko Inn Toyoko Inn


Kamakura
Hotel
Shangrila Tsuruoka Shangrila Tsuruoka


Kamakura
Japanese Inn
Kaihinso Kamakura Kaihinso Kamakura


Kamakura
Hotel
Hotel Kamakuramori Hotel Kamakuramori


Hayama
Taxi
Keikyu Taxi Hayama No Image


Fujisawa
Taxi
Round Beach Taxi No Image


Fujisawa
Sports
Enoshima Yacht Club Enoshima Yacht Club


Kamakura
Private Lodging
Kamakura Guest House Kamakura Guest House

Learn more about Kamakura Guest House on TripAdvisor: http://www.tripadvisor.co.uk/Hotel_R


Fujisawa
Park
Entrance to Enoshima Entrance to Enoshima


Chigasaki
Other
Southern Beach Chigasaki No Image


Fujisawa
Hotel
Iwamotoro Iwamotoro