Shonan Bars and Restaurants

Shonan Restaurant and Bar Information
Kamakura
Japanese
Kusunoki Kusunoki


Oiso
Japanese Food
Kuniyoshi Kuniyoshi


Kamakura
Korean Barbecue
Yakiniku Daishouen Yakiniku Daishouen


Kamakura
Japanese Food
Uogen Uogen


Kamakura
Japanese Inn
Kaihinso Kamakura Kaihinso Kamakura


Kamakura
Noodles
Raitei Raitei


Fujisawa
Sweets
Aji No Mingei Aji No Mingei


Chigasaki
Japanese Food
Japanese Restaurant Izumi Japanese Restaurant Izumi


Fujisawa
Izakaya
DOH DOH

Sorry- in Japanese only.


Chigasaki
Japanese
Sushi and Fugu Kaihin Sushi and Fugu Kaihin