Shonan Information Site iSHONAN
iSHONAN
Hiratsuka Drug Store     Shonan Info/Health/Medicine/Pharmacy/Hiratsuka
Hiratsuka Drug Store
Phone0463-71-6700
Please mention iSHONAN!
Address11-11 Matsukazecho, Hiratsuka
QRHiratsuka Drug Store  Mobile Access
Store Review
Please rate your experience (1 - 5 stars)
Please write your review here. Maximum 3000 Characters.

Hiratsuka Drug Store - 11-11 Matsukazecho, Hiratsuka 0463-71-6700