Shonan Information Site iSHONAN
iSHONAN
Shangrila Tsuruoka     Shonan Info/Travel/Tourism/Hotels/Hotel/Kamakura
Shangrila Tsuruoka
Phone0467-25-6363
Please mention iSHONAN!
Address1-9-29 Yukinoshita Kamakura
QRShangrila Tsuruoka  Mobile Access
Store Review
Please rate your experience (1 - 5 stars)
Please write your review here. Maximum 3000 Characters.

Shangrila Tsuruoka - 1-9-29 Yukinoshita Kamakura 0467-25-6363