Shonan Movie Information

Shonan Movie
WEATHERING WITH YOU

Aeon Cinema Chigasaki
Times: 9:00,11:30,13:20,14:00,16:30,19:00,20:45,21:30,8:30,10:40,12:50,15:00,15:50,17:10,19:20,21:40,9:25,11:55,14:15,16:25,18:35,8:15,18:00,20:30,10:50,13:30,16:05,21:10,10:55,16:20,8:45,8:20,18:40,11:05,13:40,18:40,21:15
109 CINEMAS SHONAN
Times: 9:45,11:35,14:05,16:35,19:05,21:35

WEATHERING WITH YOU

109 CINEMAS SHONAN
Times: 9:00,13:55,19:15,21:45
IMAX

SUB]CHILD S PLAY

109 CINEMAS SHONAN
Times: 9:25,13:45,17:25,21:05

TOKYOGHOUL

109 CINEMAS SHONAN
Times: 11:30,13:50,16:10,18:55,21:50

DUB]TOY STORY 4

109 CINEMAS SHONAN
Times: 9:15,12:15,14:35,17:00,19:25,21:45,14:15,16:35

MEWTWO STRIKES BACK EVOLUTION

109 CINEMAS SHONAN
Times: 10:10,12:30,14:50,17:10,19:30,11:55

FREE! ROAD TO THE WORLD

DINER

SUB]SPIDER-MAN: FAR FROM HOME

ANPANMAN MOVIE2019

THE FABLE

KIMITO NAMININORETARA

GIRLS UND PANZER FINALE

SEISHUNBUTAYAROHA YUMEMIRUSHOJONOYUMEWOMINAI

SUB]ALADDIN