Shonan Movie Information

Shonan Movie
HIGH SCHOOL FLEET

109 CINEMAS SHONAN
Times: 9:05,21:50,11:35,16:05,19:15

MELLOW

Aeon Cinema Chigasaki
Times: 11:40,14:10,18:25,20:35,9:35,11:45,13:55,16:05,20:40,10:15,12:45,15:15,17:45,20:15,13:50,16:55,20:00,9:20,9:25,11:50,9:15,11:25,14:10,17:15,20:05,18:35,16:20,18:15,9:30,10:55,14:25,16:30,20:45,9:55,13:00

SUB]RICHARD JEWELL

109 CINEMAS SHONAN
Times: 8:50,13:55,16:45,18:50,21:35

KIOKUYA

109 CINEMAS SHONAN
Times: 9:10,16:30,21:20,13:45,18:40

LASTLETTER

109 CINEMAS SHONAN
Times: 11:25,14:00,16:35,19:10,21:45

SUB]JOJO RABBIT

109 CINEMAS SHONAN
Times: 11:00,13:25,21:40,16:45

SUB]PARASITE

109 CINEMAS SHONAN
Times: 11:45,14:40,17:35,20:30

KAIJI FAINALGAME

109 CINEMAS SHONAN
Times: 11:00,13:45,16:30,21:35

SUB]FORD VS FERRARI

KURUWABUNSYOU YOSHIDAYA

OTOKOHATSURAIYO OKAERI TORASAN

KAMENRIDER REIWA

BOKUNOHEROAKADEMIA THE MOVIE

SHIJINSOUNOSATSUJIN

LUPIN THE FIRST