Shonan Movie Information

Shonan Movie
KAMISAMA MINARAI HIMITSU NO COCOTAMA


Yokosuka HUMAX
Times: 9:15,11:00,12:45

iSHONAN
Aeon Cinema Chigasaki
Times: 9:50,12:15,14:40,17:05,19:30,21:50
Yokosuka HUMAX
Times: 9:45,11:15,13:30,15:45,20:45
109 CINEMAS SHONAN
Times: 10:40,13:10,15:40,17:45,21:30

Video