Shonan Movie Information

Shonan Movie
INEMURI IWANE

Aeon Cinema Chigasaki
Times: 9:30,11:55,14:20,19:00,21:25,9:15,11:40,14:05,18:50,21:15,9:45,12:15,14:25,19:20,21:30,9:35,11:45,14:35,16:45,21:40,11:55,15:25,20:20,16:50,9:30,11:50,16:35,18:55,16:30,16:20,9:25,14:00,19:00,21:20
109 CINEMAS SHONAN
Times: 10:40,13:20,16:00,18:40,21:20

UCHINOSHITSUJIGAIUKOTONIHA

109 CINEMAS SHONAN
Times: 9:35,11:55,19:30,21:50

CONFIDENCEMANJP

109 CINEMAS SHONAN
Times: 10:05,12:40,15:15,17:50,20:25,16:30

SUB]THE CURSE OF LA LLORONA

CHIADANSHI!!

KAKEGURUI

NAKAJIMA MIYUKI YAKAIKOUJOU VOL.2

SUB]POKEMON DETECTIVE PIKACHU

LUPINRANGER VS PATRANGER VS KYURANGER

KINGDOM

iSHONAN
109 CINEMAS SHONAN
Times: 9:50,12:45,15:40,21:25

Video