Shonan Information Site iSHONAN
iSHONAN
Kakureya Hiratsuka Izakaya     Shonan Info/Gourmet/Izakaya/Hiratsuka
Kakureya Hiratsuka
Hours17:30-02:00
Phone0463-23-4211
Please mention iSHONAN!
AddressHiratsuka City Beniyachou 2-7
QRKakureya Hiratsuka  Mobile Access
Store Review
Please rate your experience (1 - 5 stars)
Please write your review here. Maximum 3000 Characters.

Kakureya Hiratsuka - Hiratsuka City Beniyachou 2-7 0463-23-4211