Shonan Bars and Restaurants

Shonan Restaurant and Bar Information
Kamakura
Japanese Inn
Kaihinso Kamakura Kaihinso Kamakura


Kamakura
Noodles
Raitei Raitei


Kamakura
Japanese
Kusunoki Kusunoki


Kamakura
Japanese Food
Uogen Uogen


Kamakura
Korean Barbecue
Yakiniku Daishouen Yakiniku Daishouen