Shonan Bars and Restaurants

Shonan Restaurant and Bar Information
Fujisawa
Chinese
Ramen Jiro Ramen Jiro


Yokohama
Chinese
Yokohama Ippinko Yokohama Ippinko


Zushi
Chinese
China-Dining KU- KU- China-Dining KU- KU-

完全禁煙


Fujisawa
Chinese
Chinese Restaurant Taikou No Image


Chigasaki
Chinese
Manpukutei Manpukutei


Fujisawa
Chinese
Seikouen Seikouen


Chigasaki
Chinese
Bamiyan Chigasaki East Beach Bamiyan Chigasaki East Beach


Chigasaki
Chinese
Shouryuumon Shouryuumon


Zushi
Chinese
Chihana Chihana


Fujisawa
Chinese
Halpin Fujisawa Halpin Fujisawa


Fujisawa
Chinese
Bamiyan Bamiyan


Fujisawa
Chinese
Sanpei Sanpei


Fujisawa
Chinese
Shonan Hinabebo Shonan Hinabebo


Fujisawa
Chinese
Kanton Kanton

Chinese Food


Fujisawa
Chinese
Bamiyan Tsujido Bamiyan Tsujido


Hiratsuka
Chinese
Ryusenrou Ryusenrou


Yokosuka
Chinese
Kounan Hanten No Image


Chigasaki
Chinese
Dairensaikan Dairensaikan


Fujisawa
Chinese
Matsuichiya Matsuichiya


Kamakura
Chinese
Nirakusou Nirakusou


Fujisawa
Chinese
Miraku Saikan Miraku Saikan


Fujisawa
Chinese
Taidomon Tsujido Taidomon Tsujido


Fujisawa
Chinese
Sanban Sanban


Kamakura
Chinese
Chinese Restaurant Hanya Chinese Restaurant Hanya


Fujisawa
Chinese
KOKUYA KOKUYA

Jumbo Ramen


Kamakura
Chinese
Bamiyan NishiKamakura Bamiyan NishiKamakura


Fujisawa
Chinese
Kokuya Asahi-cho Kokuya Asahi-cho

Chinese Food


Zushi
Chinese
Fuumen Fuumen


Kamakura
Chinese
RaiRai RaiRai


Fujisawa
Chinese
Fukumannen Fukumannen


Fujisawa
Chinese
Kokuya Chogo Kokuya Chogo


Fujisawa
Live House
Indian Summer Indian Summer


Hiratsuka
Chinese
Ippingen Ippingen


Kamakura
Chinese
Ichiban Ichiban


Chigasaki
Chinese
Chinese Restaurant Karon Chinese Restaurant Karon