Shonan Events

Shonan Events
Sports
ZO Kids Karate Club
Zengyou Ookoshi Sports Club
Fujisawa City Daigiri Elementary Gym
0466-81-6754