Fujisawa
Entertaiment Hall
iSHONAN Charity Concert iSHONAN Charity Concert

The 3rd annual iSHONAN Charity Concert will be held on Enoshima at the Kanagawa Josei Cent


Chigasaki
Entertaiment Hall
Rivendel Rivendel


Yokohama
Entertaiment Hall
Kanagawa Music Hall No Image


Yokosuka
Rental Hall
Yokosuka Arts Theatre Yokosuka Arts Theatre


Fujisawa
Entertaiment Hall
Zushi Culture Plaza Zushi Culture Plaza


Fujisawa
Entertaiment Hall
Sunset Terrace Sunset Terrace


Fujisawa
Rental Hall
Fujisawashi Art Space No Image


Zushi
Entertaiment Hall
Zushi Culture Plaza Hall Zushi Culture Plaza Hall


Fujisawa
Entertaiment Hall
Music Hall of Kanagawa-ken No Image


Fujisawa
Live House
tutti No Image


Fujisawa
Live House
Club TOP'S Club TOP'S


Fujisawa
Entertaiment Hall
Enoshima Lighhouse Stage Enoshima Lighhouse Stage


Yokohama
Entertaiment Hall
Yohohama Hall No Image


Hiratsuka
Entertaiment Hall
Hiratsuka Civic Center Hiratsuka Civic Center


Fujisawa
Entertaiment Hall
Lyra Hall Lyra Hall

Concert Hall


Fujisawa
Movie Theater
Ebina-shi Culture Center No Image


Chigasaki
Art Gallery
Husky's Gallery Husky's Gallery


Tokyo
Entertaiment Hall
Blue Note Tokyo No Image

Japan's finest live house


Fujisawa
Entertaiment Hall
Charity Concert Charity Concert

Oct 1st(Sat) 2011 Kanagawa Josei Center (on Enoshima) This year, all proceeds from the


Chigasaki
Entertaiment Hall
Green Goal SagamiOno No Image